Phần 8 – Chương trình ‘Chữa Lành Vết Thương’ là một địa ngục các nạn nhân trải qua – tập a – Dọ thám, tẩy não và điều khiển nạn nhân.

a. Nhà thờ cố vấn tâm lý nạn nhân để dọ thám, tẩy não và điều khiển nạn nhân Năm 2008, lúc này con lớn nhất của tôi cũng trên 10 tuổi nên mặc dù tôi vẫn đi làm toàn thời gian nhưng tôi đã có đôi phút rảnh rỗi để đọc báo và xem… Read More Phần 8 – Chương trình ‘Chữa Lành Vết Thương’ là một địa ngục các nạn nhân trải qua – tập a – Dọ thám, tẩy não và điều khiển nạn nhân.

Phần 5 – Sơ Cruella, người đàn bà độc tài khoác áo thiên thần

a. Yêu chiều thuở ban đầu Sơ Cruella là một người đàn bà trong độ tuổi quá ngũ tuần, phốp pháp, khỏe mạnh, hoạt động, lanh trí, lanh miệng, ma mảnh, nhỏ mọn, hay trả thù và hơn hết là nóng tính và độc tài. Tôi chỉ khám phá ra cái cá tính ma mảnh,… Read More Phần 5 – Sơ Cruella, người đàn bà độc tài khoác áo thiên thần

Còn tiếp phần 8 – 10

Xin độc giả đón đọc tiếp phần 8 – 10 sẽ được xuất bản. Phần 8 – Chương trình “chữa lành vết thương” của nhà thờ là một địa ngục các nạn nhân trải qua. Phần 9 – Gặp gỡ Cha Đại, Thầy Sa sau 35 năm. Phần 10 – Hướng đi tương lai.