Phần 5 – Sơ Cruella, người đàn bà độc tài khoác áo thiên thần

a. Yêu chiều thuở ban đầu Sơ Cruella là một người đàn bà trong độ tuổi quá ngũ tuần, phốp pháp, khỏe mạnh, hoạt động, lanh trí, lanh miệng, ma mảnh, nhỏ mọn, hay trả thù và hơn hết là nóng tính và độc tài. Tôi chỉ khám phá ra cái cá tính ma mảnh,… Read More Phần 5 – Sơ Cruella, người đàn bà độc tài khoác áo thiên thần